EDUKACIJA

  • Sustavi sigurnosti hrane - osnove i praktična primjena
  • Osposobljavanje za primjenu i auditiranje sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša,              energijom, zdravljem i sigurnošću na radu, društvenom odgovornosti (prema zahtjevima)
  • Minimalni tehnički uvjeti u proizvodnji i prometu hrane
  • Dobra proizvođačka praksa i dobra higijenska praksa
Da bi znali da znamo malo moramo znati mnogo.