ESG („Environmental, Social and Governance")

ESG („Environmental, Social and Governance") podrazumijeva okolišne (E), društvene (S) i upravljačke (G) faktore koji omogućuju kontrolu nad globalnim klimatskim i društvenim izazovima.

 

Okolišni faktori (E) podrazumijevaju klimatske promjene, emisije CO2, energetsku učinkovitost, zagađenje vode i zraka, upravljanje otpadom, krčenje šuma i bioraznolikost.

Društveni faktori (S) podrazumijevaju osobna prava i slobodu ljudi, očuvanje zdravlja i dobrobiti, zaštitu na radu, zaštitu podataka i privatnosti, zadovoljstvo kupaca/korisnika usluga itd.

Upravljački faktori (G) podrazumijevaju sastav upravnih tijela organizacija, strukturu odbora, lobiranje, način vođenja, utjecaj politike, formiranje kulture tvrtke itd.

 

Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) koja je stupila na snagu 5. siječnja 2023., zahtijeva od brojnih tvrtki koje posluju u EU da javno objavljuju izvještaje o ESG faktorima. Time se izvještavanje o održivosti dovodi na razinu financijskog izvještavanja što stvara preduvjete za ostvarenje krajnjih ciljeva Europskog zelenog plana – klimatski neutralna Europa, Europa s društvenom ravnopravnosti i Europa sa stručnim vođenjem ka boljoj budućnosti.

Tvrtke koje podliježu Direktivi o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) obvezne su izvještavati u skladu s Europskim standardima izvještavanja o održivosti (ESRS).

 

Obveznici izvještavanja o održivosti su:

- velike tvrtke i matične tvrtke velikih grupa (velike tvrtke/grupe su one koje ispunjavaju dva od sljedeća tri kriterija: više od 250 zaposlenih, neto promet veći od 40 milijuna eura ili ukupna imovina veća od 20 milijuna eura),

- tvrtke čiji su vrijednosni papiri uvršteni na reguliranim tržištima EU (izuzetak su mikro poduzetnici),

- kreditna društva i društva za osiguranje neovisno o veličini,

- tvrtke iz trećih zemalja koje ostvaruju više od 150 milijuna eura prometa na području EU ili imaju podružnicu kategoriziranu kao veliku tvrtku.

 

Rokovi primjene CSRD, a time i izvještavanja o ESG faktorima:

- 2024. subjekti od javnog interesa koji na datum bilance prelaze prosječni broj od 500 zaposlenih tijekom prethodne financijske godine (izvještavanje 2025. o podacima za 2024.),

-  2025. velike tvrtke i matične tvrtke velikih grupa (izvještavanje 2026. o podacima za 2025.),

- 2026. tvrtke čiji su vrijednosni papiri uvršteni na reguliranim tržištima EU (mali i srednji poduzetnici, osim mikro poduzetnika), kreditna društva i društva za osiguranje neovisno o veličini (izvještavanje 2027. o podacima za 2026.),

- 2028. tvrtke iz trećih zemalja koji obavljaju značajnu djelatnost na području EU (izvještavanje 2029. o podacima za 2028.).

 

PREDNOSTI IZVJEŠTAVANJA O ESG FAKTORIMA

- Lakši pristup kapitalu

- Privlačenje i zadržavanje kvalitetne radne snage

- Komparativna prednost

- Poslovni ugled

- Transparentnost

 

NAŠE USLUGE

U Šušnić d.o.o. individualno pristupamo svakom klijentu kako bi zadovoljio zakonske zahtjeve u pogledu izvještavanja o ESG pitanjima. Naš tim okuplja iskusne stručnjake koji Vam stavljaju na raspolaganje svoje iskustvo i znanje kroz uslugu poslovnog savjetovanja u svrhu pripreme godišnjih izvještaja o održivosti te kroz organizaciju edukacija o okolišnim, društvenim i upravljačkim (ESG) faktorima.

Reference

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više