Implementacija i certifikacija ISO 14001:2015 u Zračnu luku Zadar

Tijekom svibnja ove godine Zračna luka Zadar uvela je i uspješno certificirala od strane Bureau Veritas sustav upravljanja zaštitom okoliša sukladno ISO 14001:2015 čime je dokazala da je profesionalno i ekološki svjesno društvo koje kontinuirano preispituje utjecaj procesa i postupaka na okoliš. Zračna luka Zadar pruža usluge korisnicima uz najmanji mogući štetni utjecaj na okoliš. Pri odabiru tehnologija koje primjenjuje sagledava potencijalne učinke na okoliš te se odlučuje za one tehnologije koje proizvode manje negativnih utjecaja na okoliš. Zračna luka Zadar odgovorno gospodari prirodnim resursima poštujući pritom sve zakonske propise, sprječavajući onečišćenje okoliša kada na njega može utjecati, štiteći pritom zdravlje i sigurnost, kako korisnika usluga, tako i radnika.

Reference