Novi "Zakon o kibernetičkoj sigurnosti" stupio na snagu

S danom 15. veljače 2024. na snagu je stupio novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti (NN 14/2024) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2022/2555 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o mjerama za visoku zajedničku razinu kibernetičke sigurnosti širom Unije, izmjeni Uredbe (EU) br. 910/2014 i Direktive (EU) 2018/1972 i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148, skraćeno Direktiva NIS2.
 
Cilj Zakona je uspostavljanje sustava upravljanja kibernetičkom sigurnošću koji će osigurati djelotvornu provedbu postupaka i mjera za postizanje visoke razine kibernetičke sigurnosti u sektorima od posebne važnosti za nesmetano obavljanje ključnih društvenih i gospodarskih aktivnosti i pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta.
 
Zakon o kibernetičkoj sigurnosti (NN 14/2024) dostupan je na sljedećoj poveznici:
 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_02_14_254.html


Reference

Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više