Usklađenje s odredbama Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluge i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018) i Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 68/18) u ISTARSKI VODOVOD d.o.o.

Kibernetička sigurnost je sustav organizacijskih i tehničkih aktivnosti i mjera kojima se postiže autentičnost, povjerljivost, cjelovitost i dostupnost podataka, kao i mrežnih i informacijskih sustava u kibernetičkom prostoru. Zakonom se uređuju postupci i mjere za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, nadležnosti i ovlasti nadležnih sektorskih tijela, jedinstvene nacionalne kontaktne točke, tijela nadležnih za prevenciju i zaštitu od incidenata. Cilj je ovog Zakona osigurati provedbu mjera za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti u davanju usluga koje su od posebne važnosti za odvijanje ključnih društvenih i gospodarskih aktivnosti, uključujući funkcioniranje digitalnog tržišta. Operator ključnih usluga je bilo koji javni ili privatni subjekt koji ispunjava kriterije iz članka 6. Zakona i Priloga I koji daje Popis ključnih usluga s kriterijima i pragovima za utvrđivanje važnosti negativnog učinka incidenta i Uredbe - Prilog I Kriteriji za utvrđivanje incidenata koji imaju znatan učinak na pružanje ključne usluge.

Reference