Usklađenje s odredbama Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluge i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018) i Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 68/18) u ISTARSKI VODOVOD d.o.o.

ISTARSKI VODOVOD d.o.o. BUZET je proveo usklađenje s odredbama Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluge i davatelja digitalnih usluga i Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga. 
Kibernetička sigurnost je sustav organizacijskih i tehničkih aktivnosti i mjera kojima se postiže autentičnost, povjerljivost, cjelovitost i dostupnost podataka, kao i mrežnih i informacijskih sustava u kibernetičkom prostoru. Zakonom se uređuju postupci i mjere za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, nadležnosti i ovlasti nadležnih sektorskih tijela, jedinstvene nacionalne kontaktne točke, tijela nadležnih za prevenciju i zaštitu od incidenata. 
Čestitamo timu IVB na uspješnoj realizaciji izuzetno složenog projekta.
Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i veselimo se nastavku suradnje.

Reference