NOVOSTI

Usklađenje s odredbama Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluge i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018) i Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 68/18) u LUČKA UPRAVA RIJEKA

Kibernetička sigurnost je sustav organizacijskih i tehničkih aktivnosti i mjera kojima se postiže autentičnost, povjerljivost, cjelovitost i dostupnost podataka, kao i mrežnih i informacijskih sustava u kibernetičkom prostoru. Zakonom se uređuju postupci i mjere za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, nadležnosti i ovlasti nadležnih sektorskih tijela, jedinstvene nacionalne kontaktne točke, tijela nadležnih za prevenciju i zaštitu od incidenata. Cilj je ovog Zakona osigurati provedbu mjera za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti u davanju usluga koje su od posebne važnosti za odvijanje ključnih društvenih i gospodarskih aktivnosti, uključujući funkcioniranje digitalnog tržišta. Operator ključnih usluga je bilo koji javni ili privatni subjekt koji ispunjava kriterije iz članka 6. Zakona i Priloga I koji daje Popis ključnih usluga s kriterijima i pragovima za utvrđivanje važnosti negativnog učinka incidenta i Uredbe - Prilog I Kriteriji za utvrđivanje incidenata koji imaju znatan učinak na pružanje ključne usluge.

Tranzicija sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2018 u VALAMAR RIVIERA d.d.

Tijekom mjeseca lipnja smo započeli projekt tranzicije sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2018 u VALAMAR RIVIERA d.d. VALAMAR RIVIERA d.d. je najveća turistička kompanija u Hrvatskoj s preko 7000 zaposlenih koja u svojim destinacijama od Istre do Dubrovnika može istovremeno smjestiti 56.000 gostiju u 34 hotela i 15 kamping ljetovališta. Konačni cilj pružanja usluge je usklađenje s zahtjevima norme ISO 50001:2018 i uspostava postupaka potrebnih za poboljšanje energetske učinkovitosti čime se postiže napredak u održivom razvoju te unaprjeđenju poslovanja. Zahvaljujemo Upravi tvrtke i odgovornim osobama na višegodišnjoj suradnji i ukazanom povjerenju.

Usklađenje s odredbama Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluge i davatelja digitalnih usluga (NN 64/2018) i Uredbom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 68/18) u ISTARSKI VODOVOD d.o.o.

Kibernetička sigurnost je sustav organizacijskih i tehničkih aktivnosti i mjera kojima se postiže autentičnost, povjerljivost, cjelovitost i dostupnost podataka, kao i mrežnih i informacijskih sustava u kibernetičkom prostoru. Zakonom se uređuju postupci i mjere za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, nadležnosti i ovlasti nadležnih sektorskih tijela, jedinstvene nacionalne kontaktne točke, tijela nadležnih za prevenciju i zaštitu od incidenata. Cilj je ovog Zakona osigurati provedbu mjera za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti u davanju usluga koje su od posebne važnosti za odvijanje ključnih društvenih i gospodarskih aktivnosti, uključujući funkcioniranje digitalnog tržišta. Operator ključnih usluga je bilo koji javni ili privatni subjekt koji ispunjava kriterije iz članka 6. Zakona i Priloga I koji daje Popis ključnih usluga s kriterijima i pragovima za utvrđivanje važnosti negativnog učinka incidenta i Uredbe - Prilog I Kriteriji za utvrđivanje incidenata koji imaju znatan učinak na pružanje ključne usluge.

Implementacija HALAL standarda u DARUVARSKE TOPLICE - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

U tijeku je implementacija HALAL standarda u objektima HOTEL TERMAL i RESTORAN TERASA, a zasnovana na zahtjevima norme HRN BAS 1049:2010, UAE.S 2055-1:2016 i zahtjevima Pravilnika o certificiranju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, pružanju usluga u turizmu i zdravstvenim ustanovama. Uvođenjem HALAL standarda se pruža mogućnost gostima islamske vjeroispovijesti da boravak u objektima provedu u skladu s principima svoje vjere. Riječ je o proizvodima i uslugama (hrana i smještaj) koji su proizvedeni ili obavljeni u skladu s islamskim principima. Zahvaljujemo Ravnateljici i odgovornim osobama na ukazanom povjerenju.

Implementacija IS FOOD u AGROLAGUNA d.d. Poreč

Tijekom ove godine provode se aktivnosti na implementaciji IFS (International Featured Standards) - opcija Food, područje sustava proizvodnja vina, sira i maslinovog ulja. IFS predstavlja na međunarodnom tržištu hrane priznat standard i jedan od kriterija suradnje s značajnim trgovačkim lancima. Cilj standarda je postaviti razinu kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane, ali i ocijeniti sposobnosti organizacije da odgovore na sve zahtjeve tržišta. S obzirom na činjenicu da AGROLAGUNA d.d. predstavlja gospodarski subjekt s dugom tradicijom, značajnim udjelom na tržištu i prepoznatljivom kvalitetom proizvoda iskazujemo osobito zadovoljstvo u prepoznavanju našeg dosadašnjeg rada (implementacija FSSC 22000) i nastavku suradnje.

Certifikacija BRC (British Retail Consortium) u FRIGUS VECLA d.o.o. Krk

U mjesecu travnju uspješno je proveden certifikacijski audit BRC u FRIGUS VECLA d.o.o. Krk. Norma za sigurnost hrane je bazirana na zahtjevima britanskih trgovaca. Osigurava da su dobavljači usklađeni s potrebnim zahtjevima sigurnosti hrane i daje mogućnost trgovcima da jamče za kvalitetu i sigurnost svojih proizvoda. Danas se širom svijeta koristi kao okvir za poslovanje različitih dijelova prehrambenog lanca kao i u odabiru provjerenih dobavljača. BRC ispunjava kriterije Global Food Safety Initiative (GFSI) od strane Consumer Goods Forum, koji je uspostavljen spajanjem CIES, tijela za hranu i proizvode široke potrošnje, s globalnim CEO Forumom i Global Commerce Initiative (GCI), kao dvije globalne platforme za trgovce i proizvođače. Čestiramo zaposlenicima na postignutim rezultatima u implementaciji vrlo zahtjevne i rijetke norme.

Usluga savjetovanja za formiranje prostora za rad s klasificiranim podacima (ICS 705-1)

Prostoriju za rad s klasificiranim podatcima se definira kao siguran prostor za obradu podataka usmeno, pismeno ili putem računala, zavisno o svrsi. Sigurna soba ili podatkovni centar štiti od elektroničkog nadzora i smanjuje mogućnost propuštanja podataka osjetljivih državnih, vojnih, industrijskih i organizacijskih informacija. Prostorije za rad s klasificiranim podatcima se koriste za sprječavanje pristupa neovlaštenim osobama i onemogućavanje prilika za neotkriven ulazak u objekte i otuđenje osjetljivih podataka ili opreme. Tehnologije koje se primjenjuju u samoj izgradnji i implementaciji opreme omogućavaju najvišu razinu zaštite za podatke koji se obrađuju unutar deklariranog prostora (eng. Compartmented Area). Prostorije su u skladu sa međunarodnim normama ISO 27001, ISO 27002, TEMPTEST i američkoj normi ICS 705-1 koje osiguravaju obradu podataka pri najvećem stupnju tajnosti (VRLO TAJNO-TOP SECRET) i trenutno se koriste u svim državnim tijelima i organizacijama koji obrađuju podatke tog stupnja tajnosti i sve razine ispod navedenog (TAJNO-SECRET, POVJERLJIVO-CLASSIFIED, OGRANIČENO-RESTRICTED).

Implementacija sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2018 u Grad Rijeka

Od mjeseca veljače ove godine započinjemo s implementacijom sustava upravljanja energijom u Grad Rijeka, a prema zahtjevima EU projekta MySMARTLife.

Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša u KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o.

Tvrtki Komunalno Duga Resa d.o.o. svečano je uručen certifikat sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša prema međunarodnim normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, a koji je certificiran u mjesecu studenom, nakon šest mjeseci rada na implementaciji sustava. Čestitamo odgovornim osobama tvrtke na postignutim rezultatima i zahvaljujemo na ukazanom povjerenju.

Najava tečaja “SUSTAVI SIGURNOSTI HRANE - OSNOVE I PRAKTIČNA PRIMJENA” - Novigrad 10-12/10/2018

Tečaj je prilagođen upoznavanju s osnovama najzastupljenijih sustava upravljanja sigurnošću hrane (HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, IFS) i praktičnim rješenjima zahtjeva sustava koji se iskazuju kod implementacije, inspekcijskih nadzora i audita.
Informacije o tečaju(pdf)
Kontakt: Saša Šušnić, mob: 091 20 20 850
email: sasa.susnic@ri.t-com.hr

Certifikacija standarda za društvenu odgovornost prema SA 8000:2014 u KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

U KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka je proveden glavni certifikacijski audit čime su potvrđene višemjesečne aktivnosti na realizaciji zahtjeva ovog izuzetno zahtjevnog standarda. Društvena odgovornost je koncept u kojem organizacija na dobrovoljnom principu integrira brigu o društvenim pitanjima, sigurnosti i zaštiti zdravlja te zaštiti okoliša u svoje poslovne i društvene aktivnosti i odnose s zainteresiranim stranama. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka je postala prva organizacija u RH s ovim certifikatom u djelatnost vodoopskrbe i odvodnje i druga organizacija u RH koja posjeduje ovaj prestižni certifikat. Zahvaljujemo Upravi tvrtke i čestitamo članovima tima i zaposlenicima na postignutim rezultatima.

Usluga savjetovanja za usklađenje s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)

Vezano uz potrebu usklađenja s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) koja se odnosi na sve tvrtke koje posluju na teritoriju EU, ali i na tvrtke koje raspolažu podacima europskih građana, obavještamo vas da smo u mogućnosti ponuditi uslugu poslovnog savjetovanja. Tehnološkim razvojem i novim načinima obrade osobnih podataka, postalo je nužno donošenje novog instrumenta koji će osigurati zaštitu prava i temeljnih sloboda pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka. Općom uredbom se osigurava ujednačeno i jednoobrazno postupanje nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka, što će imati za posljedicu jednostavniju i jednaku zaštitu prava svih pojedinaca u EU. Općom uredbom o zaštiti podataka uvode se nove i pojednostavljuju se neke već postojeće definicije, određuju biometrijski i genetski podaci, preciznije opisuju postojeći pojmovi, jačaju prava ispitanika te se smanjuju i pojednostavljuju pojedine administrativne obveze voditelja zbirke osobnih podataka, jačaju nadzorne ovlasti te mogućnost izricanja kazni od strane tijela za zaštitu osobnih podataka. Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade.
Obaveza primjene uredbe započinje 25. svibnja ove godine.

Certifikacija FSSC 22000 u AGROLAGUNA d.d. Poreč

Tijekom ožujka 2018. godine provedena je certifikacija FSSC 22000 u AGROLAGUNA d.o.o. Poreč OJ Sirana. FSSC 22000 predstavlja sustav za učinkovito upravljanje sigurnošću hrane, u potpunosti priznat od strane Global Safety Initiative hrane (GFSI), a temelji se na postojećim ISO normama. Više od 10000 organizacija u više od 140 zemalja imaju FSSC 22000 certifikat čime se osigurava povjerenje potrošača u sigurnost hrane. Čestitamo članovima tima i zaposlenicima na postignutim rezultatima.

Implementacija FSSC 22000 u AGROLAGUNA d.d. Poreč

Tijekom mjeseca studenog započeli smo na implementaciji FSSC 22000 u AGROLAGUNA d.d. Poreč. Agrolaguna je kompanija čije se poslovanje odvija u više proizvodnih cjelina: vinogradarstvu, maslinarstvu i stočarstvu, a svi njezini proizvodi su regionalno izuzetno poznati brendovi. Ol Istria i Vina Laguna dobitnici su svjetskih priznanja za kvalitetu ekstra djevičanskog maslinovog ulja i vina s najvećih svjetskih ocjenjivanja kvalitete. Od 1200 ha obrađenih površina najveći dio čine vinogradi, maslinici i travnate površine. Maslinovo ulje, vino i sirevi predstavljaju autohtone istarske proizvode, a prodaju se pod brendovima “Ol Istria”, "Vina Laguna" i "Špin". Ulaskom u koncern “Agrokora” 2004. postaje vodeća poljoprivredna tvrtka u Istri . Do sredine 2013. u Agrolagunu se kontinuirano ulaže, najviše u nove vinograde i maslinike te u najsuvremeniju opremu kao preduvjete za proizvodnju vrhunskih proizvoda.

Certifikacija sustava upravljanja energijom u IMPERIAL d.d. Rab (managed by Valamar)

Tijekom mjeseca listopada provedena je cerifikacija sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2011 u IMPERIAL d.d. Rab (managed by Valamar). Pored dosadašnjih sustava upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP) IMPERIAL d.d. je učinio dodatni iskorak u razvoju sustava čime su ostvareni uvjeti za razvoj i implementaciju politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim energetskim aspektima. Zahvaljujemo Upravi tvrtke na ukazanom povjerenju I čestitamo na ostvarenim rezultatima.

Sudjelovanje u bilateralnom projektu "Nutricionistički i sigurnosni aspekti hrane kao element unapređenja turističke i ugostiteljske djelatnosti"

U mjesecu listopadu započinjemo s aktivnostima na bilateralnom projektu Republike Hrvatske i Crne Gore "Nutricionistički i sigurnosni aspekti hrane kao element unapređenja turističke i ugostiteljske djelatnosti" . Nositelji projekta su Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija i Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. Mješovito povjerenstvo za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Crne Gore, nakon provedenoga postupka evaluacije 37 projektnih prijedloga koji su u skladu s kriterijima natječaja bili prijavljeni u obje države i ispunjavali sve formalne uvjete, odabralo je za sufinanciranje devet novih projekata u trajanju od dvije godine. Tom prilikom potpisan je i Protokol o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Republike Hrvatske i Crne Gore za 2017./2018. godinu. Natječajem je predviđeno sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i crnogorskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih dvogodišnjih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja, a to su: biologija mora, neurobiologija morskih organizama, poljoprivreda, seizmologija, veterinarska medicina, prehrambena tehnologija, kemijska tehnologija, računarstvo i ICT, ekologija, turizam, energetika te društvene i humanističke znanosti.

Certifikacija IFS HPC u LABUD d.o.o. Zagreb

Tijekom mjeseca kolovoza provedena je certifikacija IFS HPC u LABUD d.o.o. Zagreb. IFS HPC je standard za sigurnost i kvalitetu proizvoda/procesa u proizvodnji kozmetike. Razvoj ovog standarda je omogućen zahvaljujući zajedničkom radu s predstavnicima industrije, trgovine i certifikacijskih tijela. Čestitamo članovima tima i zaposlenicima na postignutim rezultatima na izuzetno zahtjevnom projektu.

Implementacija sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015) i zaštitom okoliša (ISO 14001:2015) u BRODOGRADILIŠTE CRES d.d.

Brodogradilište Cres osnovano je 1947. godine i bavi se remontom brodova i pružanjem usluga u nautičkom turizmu. Kako bi se uskladili s propisima Međunarodne konvencije o sigurnosti na moru i zahtjevima tržišta tijekom mjeseca lipnja 2017. započelo s s implementacijom sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja zaštitom okoliša. Zahvaljujemo Upravi tvrtke i odgovornim osobama na ukazanom povjerenju.

Certifikacija FSSC 22000 sustava u BADEL d.o.o. Sisak

Tijekom ožujka 2017. godine provedena je certifikacija FSSC 22000 u BADEL d.o.o. Sisak. FSSC 22000 predstavlja sustav za učinkovito upravljanje sigurnošću hrane, u potpunosti priznat od strane Global Safety Initiative hrane (GFSI), a temelji se na postojećim ISO normama. Više od 10000 organizacija u više od 140 zemalja imaju FSSC 22000 certifikat čime se osigurava povjerenje potrošača u sigurnost hrane. Čestitamo članovima tima i zaposlenicima na postignutim rezultatima.

Implementacija internacionalnog standarda za društvenu odgovornost prema SA 8000:2014 KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. RIJEKA

Društvena odgovornost je koncept u kojem organizacija na dobrovoljnom principu integrira brigu o društvenim pitanjima, sigurnosti i zaštiti zdravlja te zaštiti okoliša u svoje poslovne i društvene aktivnosti i odnose s zainteresiranim stranama. Društveno odgovorno upravljanje je globalno upravljanje sustavom organizacije uz stalno unapređivanje usluga s krajnjim ciljem zadovoljavanja zahtjeva zaposlenika, korisnika usluga i društva u cjelini, te nastojanje da se doprinese održivom gospodarskom razvoju u cilju postizanja bolje kvalitete življenja. Cilj standarda je uskladiti poslovanje sa zahtjevima standarda, to znači zadovoljiti raznolike uvjete koji uključuju područja: radno zakonodavstvo, zaštita zdravlja i sigurnosti, slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja, diskriminaciju, disciplinske postupke, radno vrijeme, naknade i sustave upravljanja. Implementacijom standarda Uprava iskazuje strateško usmjerenje da svoje poslovanje temelji na izvrsnosti i etičnosti kako bi ostvarili svoju viziju dugoročno stabilnog, profitabilnog i održivoga poslovanja. Zahvaljujemo Upravi tvrtke i odgovornim osobama na ukazanom povjerenju.

Implementacija IFS HPC u LABUD d.o.o. Zagreb

Započelo je pružanje usluge poslovnog savjetovanja na implementaciji IFS HPC u LABUD d.o.o. Zagreb. IFS HPC je standard za sigurnost i kvalitetu proizvoda/procesa u proizvodnji kozmetike (make up, šamponi, losioni, kreme…), kemijskih proizvoda za kućanstvo (detergenti, omekšivači, sredstva za čišćenje, mirisi…), proizvoda za kućanstvo (rukavice, papir za pečenje, aluminjska folija…) i proizvoda za osobnu higijenu (pelene, spužve…). Razvoj ovog standarda je omogućen zahvaljujući zajedničkom radu s predstavnicima industrije, trgovine i certifikacijskih tijela. Zahvaljujemo na ukazanom povjerenju.

Certifikacija sustava upravljanja energijom u JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d. Rijeka

U mjesecu lipnju provedena je certifikacija sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2011 u JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d. Rijeka. Izuzetna infrastruktura, stručnost zaposlenika i napredni poslovni rezultati oplemenjeni su osiguranjem energetske učinkovitosti. Zahvaljujemo timu na izuzetnoj suradnji i postignutim rezultatima.

Implementacija HACCP sustava i FSSC 22000 u BADEL d.o.o. Sisak

Započelo je pružanje usluge poslovnog savjetovanja na implementaciji HACCP sustava (prva faza) čime će se steći uvjeti za nastavak suradnje na implementaciji FSSC 22000 (druga faza). Tradicija duga 80 godina čini BADEL cjelovitim proizvođačem koji se sustavno razvija i predvodi trendove u segmentu octa i jakih alkoholnih pića. Osobit uspjeh na tržištu postižu artikli prepoznatljivog asortimana octa KISKO te SEGESTICA jakih alkoholnih pića, kao i industrijska ponuda u ovim segmentima. FSSC 22000 predstavlja sustav za učinkovito upravljanje sigurnošću hrane, u potpunosti priznat od strane Global Safety Initiative hrane (GFSI), a temelji se na postojećim ISO normama. Više od 10000 organizacija u više od 140 zemalja imaju FSSC 22000 certifikat čime se osigurava povjerenje potrošača u sigurnost hrane. Zahvaljujemo Direktoru tvrtke na ukazanom povjerenju.

Implementacija sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015) i zaštitom okoliša (ISO 14001:2015) u AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. Rijeka

Tvrtka Rijekatekstil-domus d.d. je kroz dugogodišnje poslovanje Riječanima postala sinonim za modu, visoku kvalitetu odjeće i svjetski poznate modne marke. Od svibnja 2015. godine tvrtka Rijekatekstil-domus d.d. mijenja naziv u AMEC Rijekatekstil d.o.o. Pripajanjem tvrtke A.M.E.C. djelatnost se proširila na brodove i pomorstvo, opskrbu brodova i zastupstvo svjetski poznatih proizvođača brodskih motora kao i Vetropack staklene ambalaže. AMEC RIJEKATEKSTIL je vodeći hrvatski opskrbljivač brodova koji posjeduje carinsko skladište tipa D. Ovlašteni je distributer za Philip Morris International i Japan Tobacco International u bescarinskoj zoni na moru u Republici Hrvatskoj. Pored navedenog, u asortimanu se može naći širok izbor domaćih i stranih vina, pjenušaca, alkoholnih pića i parfema. Poslovnice tvrtke se nalaze u Splitu, Zadru i Žminju, a tvrtka raspolaže sa ukupno oko 5000 m2 skladišnog prostora (Rijeka, Zagreb, Zadar i Split) i vlastitim voznim parkom. Zahvaljujemo Upravi tvrtke i odgovornim osobama na ukazanom povjerenju.

Prijave za zapošljavanje i provedbu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Zbog povećanog opsega poslova pozivamo na iskaz interesa za:
a) zapošljavanje na radno mjesto Poslovni savjetnik


b) provedbu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Prijave slati na e-mail adresu: sasa.susnic@gmail.com
Kandidati koji budu odabrani u uži izbor biti će pozvani na testiranje.

Certifikacija sustava upravljanja energijom u PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

U mjesecu siječnju provedena je certifikacija sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2011 u PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. Uz dosadašnje napredne rezultate u gospodarenju otpadom i energetici, uspostavi i održavanju sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, sada su učinjeni daljnji pomaci koji osiguravaju energetsku učinkovitost. Zahvaljujemo timu na suradnji i postignutim rezultatima.

Implementacija sustava upravljanja energijom u JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d. Rijeka

Do mjeseca travnja 2016. godine provesti će se usluga poslovnog savjetovanja na implementaciji sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2011 u JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d. Rijeka Konačni cilj norme je uspostava postupaka potrebnih za poboljšanje energetske učinkovitosti. Norma specificira zahtjeve za sustav upravljanja energijom, koji omogućavaju organizacijama da razviju i implementiraju politiku i ciljeve koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim energetskim aspektima. Norma je prikladna je za integraciju s drugim sustavima upravljanja, a implementacija predstavlja napredak u održivom razvoju te unaprijeđenju poslovanja. Zahvaljujemo odgovornim osobama i Upravi tvrtke na ukazanom povjerenju.

Certifikacija sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 140001:2004 u ISTRATURIST UMAG d.d.

U mjesecu srpnju je provedena certifikacija sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2004 u ISTRATURIST UMAG d.d. Za istaknuti je zalaganje cijelog tima na razini Uprave društva i svih operativnih timova zaštite okoliša čime su postignuti značajni rezultati i poboljšanja u već naprednom sustavu upravljanja zaštitom okoliša. Zahvaljujemo Upravi društva, Voditeljici tima i svim zaposlenicima na ukazanom povjerenju i postignutim rezultatima.

Certifikacija sustava upravljanje sigurnošću hrane prema normi u ISO 22000:2005 u IMPERIAL d.d. Rab

Tijekom mjeseca lipnja provedena je certifikacija sustava upravljanja sigurnošću hrane prema normi ISO 22000:2005 u IMPERIAL d.d. Rab (hoteli GH Imperial i Carolina, TN San Marino). Čestitamo Predstavniku Uprave za sigurnost hrane i zaposlenicima društva na uloženom trudu i postignutim rezultatima te zahvaljujemo na ukazanom povjerenju.

Objava članka u publikaciji MOJ ISTRATURIST

U publikaciji ISTRATURISTA UMAG D.D. iz svibnja ove godine objavljen je članak o primjeni HACCP sustava i dugogodišnjoj suradnji s našom tvrtkom.

Najava tečaja "Praktična primjena HACCP sustava (SUPER HACCP)"

U terminu 15. - 17. travnja 2015. godine održati će se u Višnjanu tradiocionalni tečaj "Praktična primjena HACCP sustava (SUPER HACCP)". Radi se o sada već tradicionalnom tečaju tečaju koji su pripremili Saša Šušnić i Pavle Koprivanac te se u bitnom razlikuje od tečajeva koji se trenutno nude na tržištu. Naglasak je na praktičnoj primjeni sustava u stvarnom okruženju s mogućnošću maksimalnog involviranja sudionika u radne procese, traženju optimalnih rješenja i sudjelovanju u izradi dokumentacije i zapisa. Za istaknuti je i niz popratnih izvan nastavnih aktivnosti edukativnog karaktera (senzorske analize, obilasci pogona za proizvodnju, degustacije) koji su dosadašnji polaznici ocijenili izuzetno korisnim i zanimljivim.

Implementacija sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2011 u PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.

Tijekom ove godine provesti će se usluga poslovnog savjetovanja na implementaciji sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001:2011 u PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. Konačni cilj norme je pomoći organizacijama uspostaviti postupke koji su potrebni za poboljšanje energetske učinkovitosti. Norma specificira zahtjeve za sustav upravljanja energijom, koji omogućavaju organizacijama da razviju i implementiraju politiku i ciljeve koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim energetskim aspektima. Norma je prikladna je za integraciju s drugim sustavima upravljanja, a implementacija predstavlja napredak u održivom razvoju te unaprijeđenju poslovanja. Zahvaljujemo Upravi tvrtke na ukazanom povjerenju.

Implementacija sustava upravljanja sigurnošću hrane prema normi ISO 22000:2005 u IMPERIAL d.d. Rab

Tijekom mjeseca siječnja započeli smo pružanje usluga poslovnog savjetovanja za implementaciju sustava upravljanja sigurnošću hrane prema normi ISO 22000:2005 u IMPERIAL d.d. Rab (hoteli GH Imperial i Carolina, TN San Marino). Norma predstavlja suvremene dosege u sigurnosti hrane i napredna postupanja koja će pridonjeti daljnjem podizanju kvalitete i sigurnosti pružene usluge u organizaciji s trajnim usmjerenjem na ulaganje u kapacitete, zadovoljstvo korisnika i razvoj destinacije što je čini jednim od najuspješnih hotelskih tvrtki na zahtjevnom tržištu. Certifikacija sustava se očekuje tijekom mjeseca lipnja ove godine.

Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 u MONTE GIRO d.o.o. Pula

Tijekom mjeseca prosinca provedena je certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 u tvrtki MONTE GIRO d.o.o. Pula. Riječ je o tvrtki u vlasništvu grada Pule koja se bavi pogrebnim uslugama. čestitamo zaposlenicima tvrtke na uloženom trudu i postignutim rezultatima te zahvaljujemo na ukazanom povjerenju. Daljnja suradnja na održavanju i poboljšavanju implementiranog sustava biti će prilika za razvoj performansi sustava.

Implementacija IFS u PAG 91 d.o.o.


U tijeku su aktivnosti na implementaciji IFS Food u tvrtki PAG 91 d.o.o., područje sustava prerada i pakiranje soli. Kako tvrtka posluje s nizom renomiranih kupaca i proizvodi robne marke za trgovačke lance, kao nužnost se pojavio zahtjev za postojanjem International Featured Standards, uz već postojeći sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i HACCP sustav. Certifikacija sustava se očekuje u siječnju 2015. godine.

Održan tečaj "Praktična primjena HACCP sustava (SUPER HACCP)"


U terminu od 05. do 07. studenog 2014. godine održan je u Višnjanu tradicionalni tečaj "Praktična primjena HACCP sustava (SUPER HACCP)". Tečaju su prisutvovali predstavnici JAMNICE, CROMARISA, JU NP PLITVIČKA JEZERA, MAISTRE, RADNIKA OPATIJA i DARKOMA VODOOPSKRBE I ODVODNJE. Uz iskazano zadovoljstvo radnim dijelom polaznici su naglasili i odličnu organizaciju vannastavnih aktivnosti - obilasku pogona tvrtke MISAL i vođenoj degustaciji pjenušaca te posjeti Institutu za poljoprivredu u Poreču i održanoj vođenoj degustaciji i ocjenjivanju maslinovih ulja. Zahvaljujemo se polaznicima na aktivnom sudjelovanju i postignutim rezultatima na testu.

Objava knjige "KVALITETA, SIGURNOST I KONZERVIRANJE HRANE" autorice prof.dr.sc. Olivere Koprivnjak, redovite profesorice Medicinskog fakulteta u Rijeci, Pročelnika Katedre za tehnologiju i kontrolu namirnica


Knjiga je namijenjena studentima preddiplomskog sveučilišnog studija sanitarnog inženjerstva za kolegij "Uvod u prehrambene tehnologije" te u potpunosti pokriva sadržaj i prati slijed metodskih jedinica ovog kolegija. Također može biti korisno i studentima drugih srodnih studija na hrvatskim sveučilištima, stručnjacima koji se bave hranom i prehranom, kao i potrošačima zainteresiranim za kvalitetu i sigurnost hrane. Knjiga je dostupna u elektronskom obliku na mrežnoj stranici http://www.studiotim.hr/STiM/?page_id=1864

Certifikacija HACCP sustava u IKEA Hrvatska


Tijekom listopada 2014. godine provedena je certifikacija HACCP sustava u IKEA Food Hrvatska. Odlična infrastruktura objekta, profesionalna i motivirana ekipa zaposlenika rezultirali su brzom implementacijom sustava, uz izvrsne rezultate. Daljnja suradnja na razvoju sustava te njegovu održavanju prema IKEA Food Safety kriterijima biti će fokus interesa. Dodatne dogovorene Mystery Shopper aktivnosti biti će prilika za prepoznavanje prilika za poboljšanjem. Zahvaljujemo ekipi iz Food teama na ukazanom povjerenju i postignutim rezultatima.

Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 u nizu specijalističkih ordinacija medicina rada i ustanova za zdravstvenu skrb


Tijekom razdoblja rujan-studeni 2014. godine provedena je certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 u nizu specijalističkih ordinacija medicina rada i ustanova za zdravstvenu skrb. Prema zahtjevima Pomorskog zakonika svaka ovlaštena zdravstvena ustanova ili ordinacija mora uvesti, certificirati i održavati sustav upravljanja kvalitetom kojim je obuhvaćeno obavljanje liječničkih pregleda članova posade brodova, brodica i jahti.

Implementacija HACCP sustava u IKEA Hrvatska


Tijekom mjeseca srpnja započeli smo aktivnosti na implementaciji HACCP sustava u nizu objekata odjela hrane u novom centru IKEA Zagreb (Rugvica), prvom u Republici Hrvatskoj. IKEA Grupa je najpoznatija svjetska maloprodaja namještaja s 303 robne kuće u 26 zemalja. IKEA Grupa sa 135 000 zaposlenika posluje u 43 zemlje s ukupnim ostvarenim godišnjim prometom od 27,9 milijardi eura.

Certifikacija IFS u PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d. Rijeka


Nakon višemjesečnih aktivnosti savjetovanja, u mjesecu srpnju provedena je od strane SGS ADRIATICA certifikacija IFS (International Featured Standards) - opcija Food, rev. 6, područje sustava proizvodnja kruha, peciva i krušnih mrvica. Zahvaljujemo Upravi tvrtke i odgovornim osobama na ukazanom povjerenju i postignutim rezultatima.

Certifikacija sustava upravljanja zaštitom okoliša u PONIKVE VODA d.o.o. i PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.


U mjesecu srpnju je provedena certifikacija sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2004 u PONIKVE VODA d.o.o. i PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. Tvrtke predstavljaju izuzetni primjer organiziranosti poslovanja i učinkovitog razvijanja osvještenosti stanovništva o nužnosti upravljanja resursima. Postignuti rezultati u gospodarenju otpadom i korištenju obnovljih izvora svrstajaju ove tvrtke u vrh komunalne djelatnosti. Za istaknuti je zalaganje svih uključenih zaposlenika koje je rezultiralo visokom razinom dokumentiranosti i efektivnosti uspostavljenog sustava čime su prepoznati svi aspekti i utjecaji na okoliš i osigurano njihovim upravljanjem. Zahvaljujemo Upravi tvrtke i odgovornim osobama na ukazanom povjerenju i postignutim rezultatima.

Certifikacija HALAL kvalitete u ISTRATURIST UMAG d.d.


U mjesecu lipnju provedena je certifikacija HALAL kvalitete (HRN BAS 1049:2010) u ISTRATURIST UMAG d.d. - hotel SOL UMAG. Hotel SOL UMAG postao je prvi hotel u Istri kojem je dodijeljen certifikat HALAL kvalitete koji se primjenjuje u području pružanja usluga hrane, pića i smještaja u ugostiteljskim objektima (paket A). Certifikat je direktoru hotela SOL UMAG Mariju Miglesu uručio Aldin Dugonjić, rukovoditelj Centra za certificiranje HALAL kvalitete u Zagrebu. Uvođenjem HALAL kvalitete širi se hrvatska turistička ponuda, pružanjem mogućnosti turistima islamske vjeroispovijesti koji prakticiraju svoju vjeru da boravak u Hrvatskoj provedu u skladu s principima svoje vjere. Riječ je o proizvodima i uslugama koji su proizvedeni ili obavljeni u skladu s dozvoljenim islamskim principima, za razliku od harama, koji označava ono što je zabranjeno. Zahvaljujemo Upravi tvrtke i odgovornim osobama na ukazanom povjerenju i postignutim rezultatima te smo sigurni da će i naša daljnja suradnja u održavanju i poboljšanju HALAL kvalitete biti iznimno uspješna.

Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2004 u tvrtki STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO OGULIN d.o.o.


Tijekom mjeseca travnja provedena je certifikacija sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša u tvrtki STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO OGULIN d.o.o. Za istaknuti je zalaganje svih uključenih zaposlenika koje je rezultiralo visokom razinom dokumentiranosti i efektivnosti uspostavljenog sustava u tvrtki s dosada prepoznatljivim usmjerenjem na pružanje usluga u skladu s održivim razvojem i i praćenjem suvremenih trendova u djelatnosti. Čestitamo zaposlenicima tvrtke na postignutim rezultatima te zahvaljujemo na ukazanom povjerenju. Veselimo se daljnjoj suradnji na održavanju i poboljšavanju implementiranih sustava.

Implementacija IFS u GORUP PRERADA MESA d.o.o. Klanjec


U tvrtki GORUP PRERADA MESA d.o.o. Klanjec započeli smo aktivnosti na implementaciji IFS (International Featured Standards) - opcija Food, rev. 6, područje sustava klanje, rasjecanje, prerada i distribucija mesa i proizvoda. IFS predstavlja na međunarodnom tržištu hrane vrlo priznat standard i jedan od kriterija suradnje s značajnim trgovačkim lancima. Cilj standarda je postaviti razinu kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane, ali i ocijeniti sposobnosti organizacije da odgovore na sve zahtjeve tržišta.

Certifikacija sustava upravljanja zaštitom okoliša u IMPERIAL d.d. Rab


Nakon višemjesečnih aktivnosti savjetovanja, u mjesecu studenom je provedena certifikacija sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2004 u IMPERIAL d.d. Rab. Za istaknuti je zalaganje svih uključenih zaposlenika koje je rezultiralo visokom razinom dokumentiranosti i efektivnosti uspostavljenog sustava čime su prepoznati svi aspekti i utjecaji na okoliš i osigurano njihovim upravljanjem. Zahvaljujemo Upravi tvrke i odgovornim osobama na ukazanom povjerenju i postignutim rezultatima.

Implementacija HALAL kvalitete u ISTRATURIST UMAG d.d.


Uprava ISTRATURIST UMAG d.d. je donijela odluku o implementaciji HALAL kvalitete prema zahtjevima norme HRN BAS 1049:2010 u hotel SOL UMAG. HALAL kvaliteta podrazumijeva skup primijenjenih postupaka u procesu pripreme i posluživanja hrane i ukupnost karakteristika proizvoda i usluga koje su u skladu sa šerijatskim zakonima. Implementacijom HALAL kvalitete ostvaruje se sinergijsko djelovanje s visoko efektivnim HACCP sustavom što će rezultirati još višom razinom sigurnosti hrane i kvalitete proizvoda i usluga hotela. Hotel SOL UMAG je prvi hotel kategoriziran s četiri zvijezdice koji je certificirao HACCP sustav u Republici Hrvatskoj. Opredjeljenje za uspostavu HALAL kvalitete predstavlja doprinos multikulturalnosti te čini značajan poslovni iskorak prema izuzetno važnom tržištu s velikim potencijalom rasta i zahtjevima za iznimnom uslugom. Sigurni smo da će i naša daljnja suradnja u održavanju i poboljšanju HALAL kvalitete biti iznimno uspješna.

Završena implementacija HACCP sustava u hotelu THE QUEEN OF MONTENEGRO Budva


Tijekom mjeseca rujna uspješno je završena implementacija HACCP sustava u hotelu The Queen of Montenegro u Budvi. S obzirom na činjenicu da je hotel The Queen of Montenegro jedan od najcjenjenijih na Budvanskoj Rivijeri zahvaljujući kvaliteti usluge i prekrasnom ambijentu, iskazujemo osobito zadovoljstvo u prepoznavanju naše stručnosti, te zahvaljujemo Upravi hotela i odgovornim osobama na uspješnoj suradnji i postignutim zavidnim rezultatima u primjeni sustava.

Održavanje trodnevnog tečaja/treninga "Praktična primjena HACCP sustava (SUPER HACCP)" u terminu 25 - 27/11/2013 (Višnjan)


SUPER HACCP je tradicionalan tečaj koji su pripremili Saša Šušnić i Pavle Koprivanac te se u bitnom razlikuje od tečajeva koji se trenutno nude na tržištu. Naglasak je na praktičnoj primjeni sustava u stvarnom okruženju s mogućnošću maksimalnog involviranja sudionika u radne procese, traženju optimalnih rješenja i sudjelovanju u izradi dokumentacije i zapisa. Za provedbu praktičnih aspekata tečaja koriste se prostori za proizvodnju hrane. Za istaknuti je i niz popratnih izvan nastavnih aktivnosti edukativnog karaktera koji su dosadašnji polaznici ocijenili izuzetno korisnim i zanimljivim. Zainteresirani se mogu obratiti za sve informacije na e-mail sasa.susnic(c)ri.t-com.hr ili mob. 091 20 20 850

Implementacija IFS u PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d. Rijeka


U tvrtki PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d. Rijeka započeli smo aktivnosti na implementaciji IFS (International Featured Standards) - opcija Food, rev. 6, područje sustava proizvodnja kruha, peciva i smrznutih proizvoda. IFS predstavlja na međunarodnom tržištu hrane vrlo priznat standard i jedan od kriterija suradnje s značajnim trgovačkim lancima.
Cilj standarda je postaviti razinu kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane, ali i ocijeniti sposobnosti organizacije da odgovore na sve zahtjeve tržišta. S obzirom na činjenicu da PIK d.d. Rijeka predstavlja gospodarski subjekt s dugom tradicijom, značajnim udjelom na tržištu i prepoznatljivom kvalitetom proizvoda iskazujemo osobito zadovoljstvo u prepoznavanju naše stručnosti.

Edukacija zaposlenika HOTELI NJIVICE


Započela je sustavna edukacija zaposlenika HOTELI NJIVICE d.o.o. u pogledu zahtjeva preduvjetnih programa i HACCP sustava. Edukacija će se provoditi za članove HACCP tima te zaposlenike kuhinja i restorana tijekom 2013/2014 godine. Zahvaljujemo Upravi tvrtke i odgovornim osobama na ukazanom povjerenju..


Suradnja s HRVATSKIM SABOROM I VLADOM REPUBLIKE HRVATSKE na implementaciji sustava sigurnosti hrane i edukaciji zaposlenika


Od strane Hrvatskoga Sabora i Vlade Republike Hrvatske prepoznata je naša stručnost i ukazano nam je povjerenje za osiguranje sigurnosti hrane u svim objektima koji organiziraju prehranu za državne dužnosnike i uzvanike. Dugoročna suradnja obuhvaća i kontinuiranu edukaciju zaposlenika i optimizaciju procesa u ugostiteljskoj djelatnosti.

Implementacija sustava upravljanja zaštitom okoliša u ISTRATURIST UMAG


Kod našeg dugogodišnjeg klijenta ISTRATURIST UMAG d.d. započeli smo aktivnosti na implementaciji sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2004. Sustav upravljanja zaštitom okoliša predstavlja daljnji iskorak u sustavnom i uspješnom poslovanju ove značajne hotelske tvrtke. Cilj sustava je prepoznati sve aspekte i utjecaje na okoliš, sustavno upravljati njima i činiti kontinuirana poboljšanja. Zahvaljujemo Upravi tvrtke i odgovornim osobama na ukazanom povjerenju.

Certifikacija FSSC - GORUP PRERADA MESA. KLANJEC (ex MRAZ d.o.o.)


U tvrtki GORUP PRERADA MESA d.o.o. KLANJEC provedena je u srpnju certifikacija FSSC (Food Safety System Certification - ISO 22000+ISO/TS 22002). FSSC predstavlja jedan od obaveznih kriterija suradnje proizvođača robnih marki s značajnim trgovačkim lancima. Zahvaljujemo Upravi tvrtke i odgovornim osobama na ukazanom povjerenju i postignutim rezultatima.

NAJAVA: Održavanje trodnevnog tečaja/treninga Praktična primjena HACCP sustava (SUPER HACCP) - dva termina 08. - 10. svibanj 2013. (Višnjan) i 17. - 19. lipanj 2013. (Opatija)


SUPER HACCP je tradicionalan tečaj koji su pripremili Saša Šušnić i Pavle Koprivanac te se u bitnom razlikuje od tečajeva koji se trenutno nude na tržištu. Naglasak je na praktičnoj primjeni sustava u stvarnom okruženju s mogućnošću maksimalnog involviranja sudionika u radne procese, traženju optimalnih rješenja i sudjelovanju u izradi dokumentacije i zapisa. Za provedbu praktičnih aspekata tečaja koriste se prostori za proizvodnju i posluživanje hrane.
Za istaknuti je i niz popratnih izvan nastavnih aktivnosti edukativnog karaktera koji su dosadašnji polaznici ocijenili izuzetno korisnim i zanimljivim.
Zainteresirani mogu iskazati interes za navedene termine i obratiti za sve informacije na e-mail sasa.susnic(c)ri.t-com.hr ili mob. 091 20 20 850.

Certifikacija sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2004 u tvrtki IVAKOP d.o.o. Ivanić Grad


Tijekom mjeseca travnja provedena je certifikacija sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2004 u tvrtki IVAKOP d.o.o. Ivanić Grad. Zbog dosadašnjih rezultata u primjeni sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i HACCP sustava želimo čestitati Direktoru i zaposlenicima tvrtke te zahvaliti na ukazanom povjerenju. Veselimo se daljnjoj suradnji na održavanju i poboljšanju implementiranih sustava.

Edukacija zaposlenika LIBURNIA RIVIERA HOTELI OPATIJA


Započela je sustavna edukacija zaposlenika LIBURNIA RIVIERA HOTELA d.d. OPATIJA u pogledu zahtjeva preduvjetnih programa i HACCP sustava. Edukacija će biti provođena tijekom 2013. godine prema ugovornim zahtjevima i procjeni činjenja potrebnih poboljšanja. Zahvaljujemo Upravi tvrtke i odgovornim osobama na ukazanom povjerenju.

Implementacija sustava upravljanja zaštitom okoliša u PONIKVE KRK


TD Ponikve ima tri osnovne djelatnosti - vodoopskrba, odvodnja otpadnih voda i gospodarenje otpadom. Upravo u zbrinjavanju otpada tvrtka postiže najbolje rezultate u Republici Hrvatskoj (već 2007. godine postignuto je 25-postotno razvstavanje opada za što je državnoj razini kao krajnji rok određena 2025. godina). Težnja za stalnim unapređenjem poslovanja, modernizacijom i usvajanjem novih tehnologija na zadovoljstvo čitelja otoka Krka predstavlja odličnu pretpostavku za implementaciju sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2004 koju smo započeli. Svakako treba naglasiti dosadašnje izuzetno uspješno funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i HACCP sustava. Zahvaljujemo Upravi tvrtke i odgovornim osobama na ukazanom povjerenju.

Implementacija FSSC - GORUP PRERADA MESA. KLANJEC (ex MRAZ d.o.o.)


U tvrtki GORUP PRERADA MESA d.o.o. KLANJEC započeli smo aktivnosti na implementaciji FSSC (Food Safety System Certification - ISO 22000+ISO/TS 22002) kao jednog od najzahtjevnijih sustava osiguranja sigurnosti hrane koji posjeduje vrlo mali broj organizacija. Dodatno značaj zahtjevnosti ove usluge savjetovanja daje veličina i djelatnost tvrtke (klanje i prerada mesa). FSSC predstavlja jedan od obaveznih kriterija suradnje proizvođača robnih marki s značajnim trgovačkim lancima. Cilj FSSC je postaviti razinu kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane, ali i ocijeniti sposobnosti organizacije da odgovori na sve zahtjeve tržišta.

Provedena certifikacija IFS


Tijekom prosinca 2012. godine i siječnja 2013. godine provedena je certifikacija IFS u C.A.K. d.o.o. Kukukljanovo (Logistic) i Mlin Julia d.o.o. Kotoriba (Food). S obzirom da se radi o vrlo zahtjevnom standardu koji osigurava sigurnost hrane zahvaljujemo klijentima na ukazanom povjerenju i čestitamo na postignutim rezultatima.


Objava knjige "TRENDOVI U PREHRANI" autorice Prof.dr.sc. Grete Krešić, izvanredne profesorice Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji i Voditeljice Katedre za hranu i prehranu


Cilj ove knjige je na sustavan način prikazati aktualne teme iz područja nutricionizma koje su predmet interesa široke populacije, te kod čitatelja stvoriti podlogu za kritičko promišljanje o trendovima u prehrani. Kroz jedanaest poglavlja korištenjem relevantne znanstvene literature obrađuju se sljedeće teme: povijesni razvoj prehrane i znanosti o prehrani, odabir hrane i suvremena prehrana, označavanje hrane i pružanje informacija o hrani, funkcionalna hrana, GMO i hrana, ekološka hrana, sigurnost hrane, mediteranska prehrana, vegetarijanska prehrana, makrobiotička prehrana te prehrana i religija.
Velik izazov se postavlja i pred ugostitelje koji bi trebali rastući interes javnosti za nutricionizam prenijeti i u svoje poslovno okruženje, koristeći priliku da postojeću kvalitetu ponude podignu na višu razinu. Budući da knjiga daje prikaz mogućnosti implementacije aktualnih trendova i u ugostiteljstvo može poslužiti kao dobrodošla pomoć u tim nastojanjima.
Knjiga je pisana s namjerom da osim studentima, bude prihvatljiva i svim strukama koje se bave hranom i prehranom, kao što su: nutricionisti, liječnici, prehrambeni tehnolozi, sanitarni inženjeri, djelatnici u ugostiteljstvu i turizmu, ali i svakom potrošaču koji je zainteresiran za hranu i prehranu.

Opseg: 366 stranica, format:160 x 235 mm, tvrdi uvez
Izdavač: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija
Kontakt za narudžbu: greta.kresic(c)fthm.hr
Telefon: 051 294 714; 051 294 187

U tijeku implementacija HACCP sustava u MK MOUNTAIN RESORT Kopaonik (Republika Srbija)


MK MOUNTAIN RESORT, kao najveći turistički kompleks na Kopaoniku i jedan od najvećih u Republici Srbiji, posluje u sklopu MK Group poslovnog sustava.
Resort na najprestižnijem skijalištu Srbije čine Grand Hotel & SPA ****, Family Hotel Angella ****, Apartments Konaci i restoran nacionalne kuhinje Zvrk. Kapacitet hotelskog kompleksa je 1.346 ležaja. Svi objekti su smješteni u središtu turističkog centra i Nacionalnog parka Kopaonik, na 1770m nadmorske visine.
Cilj kompanije MK Mounatin Resort je kontinuirano podizanje ukupnog nivoa hotelskih i ugostiteljskih usluga kao i približavanje turističke ponude zahtjevima i potrebama suvremenog gosta.
MK Mountain Resort je u rekonstrukciju i modernizaciju i ranije čuvenog hotela Grand, kao i čitavog turističkog kompleksa uložio preko 8,5 milijuna EUR, a planirana ukupna vrijednost investicije do kraja 2012. godine iznosi 12,5 milijuna EUR. Hotel Grand koji je oduvijek bio sinonim za visok standard, obogaćen je novim sadržajima, poput luksuznog SPA & Wellness centra na 1800m2, zatvorenog bazena sa relax zonom, otvorenog bazena, dječje igraonice, kuglane, modernog fitness centra, business centra sa kompletnom tehničkom opremom.
Više mkmountainresort.com


IFS (International Food Standard) implementacija


Kod naših klijenata tvrtki C.A.K. d.o.o. i MLIN JULIA d.o.o. započeli smo aktivnosti na implementaciji IFS kao jednog od najzahtjevnijih sustava osiguranja sigurnosti hrane koji posjeduje iznimno mali broj organizacija. U slučaju tvrtke C.A.K. d.o.o. radi se o Logistic opciji standarda dok se kod tvrtke MLIN JULIA d.o.o. radi o Food opciji standarda.
IFS predstavlja na međunarodnom tržištu hrane vrlo priznat standard i jedan od kriterija suradnje s značajnim trgovačkim lancima. Cilj standarda je postaviti razinu kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane, ali i ocijeniti sposobnosti organizacije da odgovore na sve zahtjeve tržišta.


Projekt za usklađenje subjekata za poslovanje s hranom s važećim zakonskim propisima u pogledu kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane


U suradnji s proizvođačima autohtonih prehrambenih proizvoda otoka Lošinja pokrenut je projekt usklađenja subjekata u poslovanju s hranom s zakonskim propisima u pogledu kvalitete i zdravstvene ispravnosti. U smislu opredljeljenja Grada Malog Lošinja i Turističke zajednice Grada Malog Lošinja za stvaranjem i promicanjem identiteta destinacije i podizanja kvalitete cjelokupne turističke ponude, postojanje autohtonih prehrambenih proizvoda prepoznato je kao jedan od ključnih čimbenika.
Na području otoka Lošinja, zahvaljujući tradiciji i jedinstvenom podneblju, postoji više proizvođača za čije će se proizvode iznimnih karakteristika, nakon završetka ovog projekta, osigurati promidžba i plasman u okviru hotelskih tvrtki, trgovina i izlaganja na sajmovima.