VJEŠTAČENJA

  • Proizvodnja hrane
  • Prerada hrane
  • Skladištenje hrane
  • Distribucija hrane
Pogreške su normalne. Važne su reakcije na pogreške.