ZAKONSKE OBAVEZE

  • Savjetovanje i edukacija o uvjetima za ispunjavanje zahtjeva Pravilnika o sanitarno-tehničkim i
           higijenskim uvjetima bazenskih kupališta i zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda
           (NN 107/12)
  • izrada potrebne dokumentacije (planovi, evidencije)
  • Usluga izrade deklaracija zapakirane i nezapakirane hrane sukladno važećim zakonskim
            propisima (Pravilnik o označavanju, reklamiraju i prezentiranju hrane NN br. 63/11 i vodič)
Uglavnom postoje tri vrste ljudi koji ne razumiju zakone:
oni koji ih stvaraju, oni koji ih provode i oni koji trpe jer su ih prekršili.